Archive

october 2020

Image snatchers

  1. , Ganz nove perforacije, Zagreb, HR
  2. , Kulturni dom Medvode, SI - ODPOVEDANO/CANCELLED

Kristina Aleksova (SI): Ballet

  1. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI