Platforma 'Malih umetnosti'

2019

Tehnoburleska Tatovi podob / Tehnoburlesque Image Snatchers Foto / Photo: Domen Pal

Izraz »Kleinkunst« oz. slovensko »mala umetnost« predstavlja tip gledališča, kamor spadajo kabaret, stand-up komedija, improvizacijsko gledališče, burleska in temu podobni žanri, ki se pretežno izvajajo na manjših in netradicionalno gledaliških prizoriščih. »Mala umetnost« je po svetu uveljavljena in prepoznana oblika odrskih umetnosti, družbeno angažirane in umetniško relevantne oblike burleske, kabareta, muzikla in varieteja pa imajo znotraj tega žanra večstoletno tradicijo. Za razliko od zahodnih metropol, kjer so prepoznali vrednost žanrov »malih umetnosti« znotraj kulturne politike, turizma in gospodarstva že pred desetletji, se jim pri nas še vedno ne pripisuje (dovolj) umetniške vrednosti. 

Emanat, ki deluje na polju uprizoritvenih umetnosti in sodobnega plesa od leta 2006, razvija to področje že od svojega nastanka. Poleg odrskih, večmedijskih, glasbenih, založniških in izobraževalnih aktivnosti razvijamo tudi žanre nove burleske, kabareta in sodobnih performativnih praks z lastnim ciklom tehnoburleske Tatovi podob, v sodelovanju z različnimi nevladnimi akterji in prizorišči pa že več let prirejamo tudi kakovostne in odmevne delavnice za domače ustvarjalce z mednarodno uveljavljenimi ustvarjalci tovrstnih žanrov.
 

SLIKE