O založništvu

Založniška dejavnost je namenjena izdajanju domačih in prevodnih del s področij, ki so na različne, tudi potencialne načine prepletena s plesom in lahko ponesejo ter razširijo njegovo delovanje na druga področja in obratno, vzpostavljajo elemente povezave, ki lahko obstajajo tudi v mediju plesa. Založniški program odpira teme, kjer se zgodi preplet področij, obenem pa je zavezan k aktualni artikulaciji vsebin in elementov, ključnih za razvoj in obstoj umetnosti plesa, ter k odpiranju vprašanj, ki so impulz za nadaljnjo rast polja.

Pri založbi zavoda Emanat izhajata zbirki Prehodi in Prehodi XS.


Prehodi so knjižna zbirka, ki tematizira interaktivno področje sodobne umetnosti, kjer ples vstopa v dinamičen dialog z drugimi umetniškimi in znanstvenimi praksami.V Prehodih so objavljena dela z različnih področij, v katerih avtorice in avtorji posredujejo svoje uporabno znanje in metode ustvarjalnega in teoretičnega dela ter odpirajo polje možnih perspektiv in artikulacij, ki bralca spodbujajo k ustvarjalnemu mišljenju. Prehodi raziskujejo načine, pristope in vstope, ki razvijajo specifičnost in individualnost polja plesa. Prizadevajo si nakazati potencialne robove, kjer se zgodi preplet področij, obenem pa prispevajo k aktualni artikulaciji vsebin in elementov, ključnih za razvoj in obstoj umetnosti plesa.


Izdane knjige v zbirki Prehodi:
Mabel E. Todd: Misleče telo; študija o uravnovašenju sil, ki delujejo na človeško delo med premikanjem
Laurence Louppe: Poetika sodobnega plesa
Eda Čufer in Katja Praznik: Kronotopografije plesa; Dve razpravi
Mihail Mihajlovič Bahtin: K filozofiji dejanja
Elizabeth Grosz: Neulovljiva telesa; H korporealnemu feminizmu
John Berger: Načini gledanja
Eve Kosofsky Sedwick: Dotik občutka; Afekt, pedagogika, performativnost
Blandine Calais-Germain: Anatomija gibanja; Uvod v analizo plesnih tehnik
Mark Franko: Plesati modernizem / Uprizarjati politiko
Jacques Ranciere: Nevedni učitelj; Pet lekcij o intelektualni emancipaciji
Julia Buckroyd: Učenec plesa; Čustveni vidiki poučevanja in učenja plesa

Prehodi XS:
Srečevanja glasov - Co-voicings
Jasna Žmak: Drugi sočasno
Daniel Veronese: Gledališče za ptice
Sarah Kane: Skomine
Lisa Nelson: Zapisi uglaševanja

Pretekli dogodki

  1. , Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, SI

SLIKE