Transmittance#1.5

2011

Delak, Prinčič: Transmittance#1.5 foto/photo: Reni Hoffmueller

O PREDSTAVI

Verzija 1.5 projekta Transmittance je bila izvedena v sodelovanju z ESC Galerijo v Gradcu. Maja Delak in Luka Prinčič sta se udeležila tretjega tedna delavnega laboratorija (WorkLab), ki ga je organizirala ESC Galerija. Središče raziskovanja tega tedna je bilo iskanje novih možnosti interpretacije možnih podatkov pridobljenih z nano-satelitom, ki ga je graška umetniška ekipa naročila za začasno vtirjanje v nizko zemeljsko orbito - "mur.sat" projekt. Maja Delak in Luka Prinčič sta vključila rezultate mur.sat projekta v svoj avdio-vizualni spletni projekt, kjer sta v realnem času procesirala podatke pozicij satelitov. 26. avgusta je tako nastal Transmittance#1.5. 

Dokumentacija projekta:
Transmittance#1.5 - 26.08. - Transmittance worklab Graz, ESC galerija, AT
Tehnično poročilo

SODELAVCI

Ustvarjalca in izvajalca (avdio, video): Maja Delak, Luka Prinčič
Programiranje: Luka Prinčič

PODPORA

Produkcija in organizacija: Emanat, Galerija ESC, Graz
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana

POVEZAVE

Transmittance stran
Documentation by WNDV
Transmittance blog
ESC Galerija
Transmittance1.5@sat
mur.sat - weblog

Pretekli dogodki

  1. , Studio 17, Ljubljana & ESC Graz, SI, AT

SLIKE

VIDEO

AVDIO