Visimo na nitki

2022

Tehnoburleska Tatovi podob / Technoburlesque Image Snatchers Foto / Photo: Aleš Rosa

Najbrž ste v medijih že zasledili, da je Emanat skupaj z drugimi referenčnimi nevladnimi organizacijami izpadel iz 4-letnega programskega financiranja na Ministrstvu za kulturo. Strokovna komisija, ki je ocenjevala vloge, sicer meni, da smo kot organizacija zelo referenčni, vendar našemu programu ne pripisuje izvirnosti, ustvarjalnosti in celovitosti. Z njihovo odločitvijo se ne strinjamo.

Izpad iz 4-letnega programskega financiranja pomeni za zavod večjo nestabilnost in negotovost ter predvsem oteženo načrtovanje. Takšna sprememba drastično vpliva na poslovanje zavoda tako znotraj organizacije kot tudi v sodelovanjih s partnerji v Sloveniji in tujini ter zmanjšanje možnosti za konkuriranje na mednarodnih razpisih. Za umetnike s katerimi redno sodelujemo takšna sprememba pomeni poglabljanje prekarizacije in prekinitev razvoja.

Kot že več let opozarja CNVOS, Asociacija, pa tudi druge organizacije in ustvarjalci z različnih področij umetnosti, Ministrstvo za kulturo RS premalo strateško in dolgoročno rešuje problematike, s katerimi se to področje srečuje. Na eni strani gre za tako kvalitativno kot kvantitativno vedno bolj bogato področje, ki je utrip družbenega in kulturnega življenja pri nas in v tujini. To, da se področje razvija in raste ne bi smelo biti problem za MIK, pač pa dokaz in potrditev, da je področje, ki ga zastopa v državni organizaciji, živo.

Iz potez, ki jih sprejema MIK v zadnjem času, pa je jasno, da NVO sektorja ne jemlje kot resnih partnerjev v oblikovanju kulturne krajine pač pa svojo nalogo vidi predvsem v zmanjševanju, zaviranju, birokratiziranju, ignoranci in tudi kaznovanju tega sektorja. Ministrstvo ne stopa v dialog z akterji na področju kulture ampak zgolj izvršuje zakonske obveznost.

Zaenkrat še proučujemo možne nadaljne korake in hkrati ohranjamo pri življenju vse redne aktivnosti. Vabljeni, da si naše bogato in obsežno delo v preteklem letu ogledate na video poročilu in naš trud podprete z izjavo ali pisamom podpore na: info@emanat.si.

Medijski odzivi

11.1.2022, N1, Skupina Laibach: Upali smo, da bo pretehtala strokovna, ne politična odločitev, Irma Musić
12.1.2022, Dnevnik, Neznosna preprostost zatiranja kritikov, Gregor Butala
13.1.2022, Slovenia Times, Culture minister urged to resign as several culture organisations left without funds
16.1.2022, Dnevnik, Programski razpis: Namerna slepota kulturnega ministrstva, Gregor Butala
17.1.2022, RTV Slovenija, Studio City, Blokada nevladnikov

 

SLIKE

DOKUMENTI