Praktikum sodobne plesne umetnosti (2014/15) oblikovanje/design by: Tanja Radež

SVŠGL: Praktikum sodobne plesne umetnosti

Program, ki ga izvaja Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (SVŠGL), poteka od leta 2014 in je program aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa, ki je namenjen vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam, ki:
a) se želijo pripravljati na sprejemne izpite na plesnih akademijah v tujini,
b) bi se izpopolnjevali in si širili znanje na področju sodobnega plesa,
c) si želijo vzdrževati in nadgraditi »plesno kondicijo« v poklicu plesalca in koreografa,
d) iščejo dodatno plesno izobraževanje kot izpopolnitev in nadgradnjo znanja sorodnih umetniških smeri.

Vse vaje in delavnice so odprte za zunanje udeležence, ki bi se udeležili zgolj posamične ure ali delavnice. Program Praktikum sodobne plesne umetnosti poteka kot redne plesne tehnične vaje (od oktobra do junija):
ponedeljek, torek, sreda, četrtek || sodobna plesna tehnika, balet ali delavnica || 17.00–18.30

Program omogoča vodeno, kontinuirano, kakovostno in sistematično delo z mladimi, ki si želijo profesionalne kariere na področju sodobnega plesa, se želijo dodatno izobraziti in izpopolniti svoje plesnotehnično znanje ali si prizadevajo za vzdrževanje plesnotehnične kondicije. Program izvaja SVŠGL s partnersko podporo zavoda Emanat.

LOKACIJA: Program poteka v Plesnem in gledališkem centru SVŠGL, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani (vhod iz Dimičeve ulice). Zemljevid >>

ZAKLJUČEK: Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o opravljanjem programu z navedenim številom ur in predmeti. 

Cenik

Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je samoplačniški, a je zastavljen kot preizkusni teritorij za oblikovanje najustreznejše oblike nadaljnjega izobraževanja.
Celoletna šolnina:
650 eurov (plačilo v sedmih obrokih: prvi obrok 140€ in 6 obrokov po 85€)
600 EUR (plačilo možno v enkratnem znesku ob vpisu)
300 EUR (dijakinje in dijaki SVŠGL; plačilo možno v enkratnem znesku ali v treh obrokih po 100 EUR)
Kartica za 10 obiskov: 75 eurov (kartica velja za tekoče šolsko leto)

Več informacij

Elektronski naslov: praktikum.svsgl@gmail.com

Povezave

SVŠGL >>

Beno Novak (SI): Zero Space

04.04.2018
plesna tehnika
SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI

delavnica za razvijanje talne tehnike in splošne prostorske zavesti

Nina Fajdiga (SI): Flying Low

24.01.2018
plesna tehnika
SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI

posvečali gibalnim principom tehnike Flying Low

Martina Dobaj (SI): Balet

27.11.2017
balet
SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI

vzpostavljanje povezave med baletno postavitvijo in anatomijo telesa ter pravilno uporabo le-te

Henry Montes (UK): Sodobni ples

21.03.2017
plesna tehnika
SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI

na podlagi napotkov, problemskih nalog in odprtih raziskav, preko katerih se bomo uglasili z našim notranjim okoljem