Maria de Duenas Lopez (ES): Funkcionalno telo

12.02.2015
Trening je osredotočen na ustvarjanje spretnosti in orodij za razvijanje funkcionalnega gibanja.

Maria de Duenas Lopez foto/photo by: Nada Žgank

O delavnici

Med klasom usmerjamo pozornost na momentum kot organski princip, ki dopušča vznikanje novih gibov na osnovi predhodnih gibalnih potencialov. To nam uspeva s pomočjo med-poravnavanja in integriranja različnih delov telesa znotraj celega telesa, ter s pomočjo uporabe teže, ki omogoča pametno in ekonomično izvedbo gibanja, da bi s tem prihranili energijo in nadzorovali količino moči potrebno za izvedbo gibanja.
Vprašanja in misli, na katerih temelji klas:
Kakšno je razmerje med telesom in težnostjo?
Kako lahko uporabimo ta princip kot gibalni generator?
Kako sodeluje celotna struktura telesa na naraven, organski in učinkovit način?
Kako se povezujejo telesni in miselni občutki, da nam omogočajo doživeti sebe v sedanjem trenutku in sedanjem prostoru - biti tu?     

Ti principi morajo biti prisotni skozi igrivost in zadovoljstvo. Tako naj bi bil temeljni predlog za delo povezan z izkušnjo giba preko našega telesa, kar mora biti vedno povezano z zadovoljstvom in užitkom, v nasprotju z nemirom in bolečino.
Postopki:
Predlagala bom načine izvedbe giba, gibalnih zaporedij in telesnih vaj. Ob tem bo prostor namenjen tudi (samo)raziskovanju, ki ga bodo vodile mnoge in različne naloge.
Dejavniki:
Klas smatram kot prostor za opazovanje in samo-opazovanje, občutenje, čutenje, doživljanje, izmenjavo in soočenje navad v prijetnem procesu. Klas je rezultat osebnih interesov in raziskav v mojem plesnem delu.

Biografija

Študij sodobnega plesa na SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) – diplomirala leta 2010.
Med leti 1993 in 2002 študij sodobnega plesa na Kraljevem konservatoriju za ples v Madridu ter baleta na Victor Ullate Dance School v Madridu. 
Diploma iz socialnih študij na Universidad Complutense de Madrid.
Študij psihobaletne pedagogike (ples prilagojen za osebe z invalidnostjo).
Trenutno sodeluje kot gostujoča umetnica v dvoletnem raziskovalnem projektu na podiplomskem programu Dance Dissemination na Hochschule für Musik und Tanz v Kölnu.
Kot plesalka in soustvarjalka deluje v različnih mednarodnih projektih: s Sayako Akitsu v “The Blind Piece” (2014), z Ivanom Mijačevićem in Gasperjem Piano v “I see the problem, Not the solution” (predstava je prejela dvojno nagrado na koreografskem tekmovanju v Madridu), z Cananom Erekom v “Real Poses” (2013), z Vanio Gala v “Cooling Down signs” (2013), z Diegom Gilom v “Outdoor”, z Liat Waysbort v “It´s only a solo number 2” (2010), z Anno Mcrae v “While listening to Bach”, z Douglasom Jungom v “Las chicas Almodóvar” (2010)…
Med marcem 2011 in decembrom 2012 je bila redna članica Toula Limnaios Company(Berlin).

Kje

Program bo potekal na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Kotizacija

Za udeležbo na klasih med tednom se vpišete in kupite kartico 10-ih obiskov. Cena kartice je 50 €.
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od ponedeljka do četrtka med 18.15 in 20.00 na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

  1. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
  3. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
  4. , SVŠGL, plesna galerija, Ljubljana, SI (odpovedano/canceled)
  5. , SVŠGL, plesna galerija, Ljubljana, SI (odpovedano/canceled)

SLIKE