Julija Pečnikar (SI): Med sproščenostjo in radoživostjo

07.10.2020
grajenje in spoznavnje povezav v telesu

Julija Pečnikar

Opis

Na klasu bomo s pomočjo imaginacije, opazovanja delovanja telesnih struktur/mehanizmov in zaznavanja občutkov gradili in spoznavali povezave v telesu. Raziskovali bomo praktični pomen telesnega giba, njegove sprožilce in načine vodenja le teh. Skozi različne improvizacijske in tehnične vaje bomo prebujali senzoričnost in gibkost. Cilj vaj je doseči stanje v telesu nekje med sproščenostjo in radoživostjo. Najprej bomo namenili nekaj časa za celostni pregled fizičnega aparata preko nekoliko bolj statičnih ''body scan'' vaj, nato se bomo izzvali z različnimi tehničnimi nalogami in ga na koncu začinili z ustvarjalnimi in kompozicijskimi vragolijami.

Biografija

Julija Pečnikar (1995) je plesalka, ki je leta 2019 diplomirala na Akademiji za sodobni ples v Budimpešti. Svoje prve gibalne izkušnje je pridobila preko učenja judo tehnik in se kasneje srečala s sodobnim plesom na SVŠGL, umetniški gimnaziji v Ljubljani. V času šolanja je sodelovala z domačimi in tujimi koreografi, kot so Vita Osojnik, Csaba Molnár, Marco Torrice, Adrienn Hód, Tamás Bakó, Viktor Szeri, Tijen Lawton, Jan Rozman, Urška Vohar. Zanima jo ustvarjalni gib v širšem pomenu, prisotnosti in odzivnosti telesa ter prepoznavanje in prevajanje gibalnih izrazov. Trenutno deluje v Ljubljani in Budimpešti.

Kje

Program bo potekal na SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Kotizacija

Za udeležbo na klasih med tednom se vpišete in kupite kartico 10-ih obiskov. 
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od torka do četrtka pred pričetkom Praktikuma na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

  1. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  3. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  4. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  5. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI

SLIKE