Ivan Mijačević (SI): Terpsihorna sonika

02.02.2016
študija fenomena sonično-kinestetične rezonance

Ivan Mijačević foto/photo by: Sunčan Stone

O delavnici

KAJ: Terpsihorina sonika podaja vpogled v glasbo iz zornega kota plesalca ter plesno improvizacijska in kompozicijska orodja v odnosu do nje. Razvija muzikaličnost in je primerna za začetnike, kot tudi poznavalce, vseh plesnih zvrsti.   

KAKO: S študijem fenomena sonično-kinestetične rezonance v, obojih, spontanih in analitičnih procesih odkrivanja ter raziskovanja novih, kot tudi razvijanja že obsotječih, znanj na podlagi avditornega, vizualnega, taktilnega, proprioceptičnega in kognitivnega opazovanja sebe, drugih in okolja ter strukturiranih plesno-improvizacijskih nalog vpetih v obravnavo Judson Dance Theater tehnologij, slonečimi na primerjavi bazičnih glasbenih pristopov, opredeljenih v teoriji zahodne umetne glasbe, s somatskim izkustvom in značilnostmi človeškega gibanja, opredeljenega v Laban/Bartnieff Movement Studies.

Biografija

Ivan Mijačević, ustvarjalec, poustvarjalec ter pedagog na področjih glasbe in uprizoritvenih umetnosti, je član umetniških kolektivov danceCO, inability crew, SZ3, Two Kings and a French Town ter con/temporary choreo-graphix. Sodeloval in nastopal je z, med drugimi, D. Alfirević, M. Bučar, M. Danoch, K. Duck, J. Fabrom, K. Legin, K. Lorenci, M. Kejžar, M. Kokol, L. Nelson, S. Premuš, I. Relulecke ter poučeval seminar o odnosu glasbe in plesa na salzburški eksperimentalni akademiji za ples SEAD, Unvierzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti Frankfurt, Univerzi za glasbo in ples Koln, Akademiji za glasbo in ples Jeruzalem, Akademiji za ples v Ljubljani, Svetovni plesni športni zvezi, Camini Slovenici, Tanzfabrik Berlin, Yasmeen Godder Studio, ter v drugih ustanovah.

Kje

Delavnica bo potekala v Plesnem in gledališkem centru SVŠGL v plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani (vhod iz Dimičeve ulice).

Kotizacija

Za udeležbo na klasih med tednom se vpišete in kupite kartico 10-ih obiskov. 
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od torka do četrtka pred pričetkom Praktikuma na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

 1. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 2. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 3. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 4. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 5. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 6. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 7. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 8. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 9. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 10. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 11. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

SLIKE