Metodologije beleženja / Methodologies of notation arhiv / archive

V slovenskem prostoru sodobnih scenskih umetnosti v zadnjih dvajsetih letih nimamo nobene dokumentacije področja metodologij in postopkov, ki so jih razvili slovenski plesni ustvarjalci, tako koreografi kot plesalci (predvsem ženske avtorice), zaradi česar se dokumentacije in refleksije na področju sodobne plesne umetnosti lotevamo nekoliko drugače. Refleksija sodobnega plesa poskušamo pomakniti k beleženjem koreografskih praks in postopkov, ki postavlja zapisovalca na pomembno mesto plesnega diskurza. Zapisovanje koreografije bi na ta način skušalo beležiti ravno tiste trenutke plesne govorice, ki se po definiciji sproti zabrisuje. Ravno zato zapisovanje plesa ne more nikoli v celoti uiti partikularnosti lastne forme, zaradi česar je nujno vzpostaviti jasen teoretski fokus zapisovanja.

Večletni projekt Metodologije beleženja sodobnega plesa bo v formi dokumentacije oziroma beleženja koreografsko-dramaturških parov, izveden v obliki javnih strokovnih dogodkov, in sicer na temo beleženja metodologij ženskih avtoric slovenskega sodobnega plesa. Beleženje bo potekalo tako, da bosta predvidoma vsakič znova na javni diskusiji sodelovali:
a) izbrana umetnica (plesalka oziroma koreografinja)
b) kritičarka oziroma teoretičarka, ki bo osvetlila avtoričin opus iz izbrane perspektive

Serija pogovorov o koreografskih praksah bo vsakič skonstruirana na dvodelen način, v katerem bo najprej predstavljeno avtoričino delo (opus), kasneje pa bo avtorica v diskusiji osvetlila tudi lasten metodološki princip. Cilj ob tem ostaja enak, in sicer začetek sistematične refleksije in dokumentacija metodologije sodobnega plesa v slovenskem prostoru, z željo omogočiti dostopnost informacij o sodobnem plesu strokovni in širši javnosti. 

Popisovanje jezika ženskih koreografinj od konca osemdesetih let naprej kot popisovanje preslišanih glasov tako ne bo omejeno le na generacije,  temveč na beleženje posamičnih praks in postopkov v različnih časovnih obdobjih, ki bodo predstavljeni skozi dramaturške pogovore, v čemer se povezujeta dva procesa: beleženje koreografskih postopkov in dramaturgija plesa. 

Proces bo razširjen tudi na forme samo-beleženja in artikulacijo dela umetnic, ki aktivno nastopajo v prostoru sodobnih scenskih umetnosti.

Koordinatorica projekta: Andreja Kopač
Organizacija: Maja Delak, Dare Pejić, Nina Janež
Tehnična izvedba in dokumentacija: Luka Prinčič
Fotografije: Nada Žgank
Partner: Pritličje
 

Medijski odzivi

09.03.2015, Radio Študent, Teritorij teatra, Koreografija v teoriji in praksi, Nenad Jelesijević
30.06.2015, Radio Slovenija 3, Oddaja Oder, Metodologije beleženja sodobnega plesa, Saška Rakef

Pogovor št. 15: Tanja Zgonc & Magdalena Germek

06.06.2017
serija pogovorov o koreografski praksi
Pritličje, Ljubljana, SI

o avtorski metodologiji, kot tudi o sistematiki, ki jo je Tanja Zgonc razvila za potrebe priprave telesa, psihe in duha za predstavo

Pogovor št. 14: Mala Kline & Nika Arhar

10.04.2017
serija pogovorov o koreografskih praksah
Pritličje, Ljubljana, SI

vznikanje potencialnosti in porajanje novega sveta skozi sanjanje, uglaševanje, kontemplacijo in sprejemajoče izkustvo

Pogovor št. 13: Jana Menger & Petra Tanko

24.01.2017
serija pogovorov o koreografskih praksah
Pritličje, Ljubljana, SI

sobivanja dihotomij in njihova prehajanja, ki se izrazijo v kolektivnem in posameznem telesu

Pogovor št. 12: Katja Legin & Rok Vevar

06.12.2016
serija pogovorov o koreografskih praksah
Pritličje, Ljubljana, SI

pogovor o praksi, metodah in pristopih od Katjinega magisterija na AGRFTju, do pisanja knjige Dvojnosti: Performer in njegovo delo in sodelovanj ter dela v No!training Labu