Andreja Rauch Podrzavnik: Kiparjenje v prostoru

09.04.2015 - 23.07.2019 SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

Andreja Rauch Podrzavnik foto/photo by: Tomislav Nakič Alfirevič