Srečevanja glasov - pogovori

10.05.2013 Cankarjev dom, Ljubljana

Pogovor / Talk foto / photo by: Nada Žgank
Po predstavi Okus tišine vedno odmeva je 10.maja potekal pogovor o nastanku predstave in predstavitev mednarodnega projekta Co-voicings, v katerega je predstava vključena. 

V prvem delu procesa za predstavo so leta 2011 Irena Tomažin, Sabina Đogić in Andrej Kocan posneli pet srečanj s poustvarjalci in ustvarjalci ljudske glasbe kot so: Ljoba Jenče, Bogdana Herman in Boštjan Narat (Slovenija), Natalka Polovynka (Ukrajina), Svetlana Spajić (Srbija).
Posnetki so bogato in navdihujoče gradivo, iz katerega je izhajal nadaljnji proces za predstavo, in bodo predstavljeni kot samostojno video gradivo.
Prikazani so bili izseki video materiala, ki so predstavili nastopajoče umetnike ter skozi njihovo delo razprli široko polje tem, ki jih ljudska glasba in njeno poustvarjanje danes odpira.

Na okrogli mizi so sodelovali:
Irena Tomažin (avtorica projekta in izvajalka), Barbara Hribar (producentka) in Andreja Rauch (montažerka video materiala)

Projekt Co-voicings je projekt o srečevanju glasov in je osredotočen na prepletanje tradicionalnega petja in vednosti ljudskega izročila s sodobnimi umetniškimi praksami.  Preko povezovanja različnih kulturnih kontekstov se bodo izvajale delavnice, okrogle mize ter gostovanje predstave »Okus tišine vedno odmeva« v letu 2013 / 2014 v Sarajevu, Novem Sadu, Wroclawu in Ljubljani.

SLIKE