Eda Čufer in Katja Praznik: Kronotopografije plesa; Dve razpravi

2010

Eda Čufer in Katja Praznik: Kronotopografije plesa oblikovanje/design: Mauricio Ferlin

ISBN: 9789619199077

Cena: 20 €

Št. strani: 290

Opis

Razpravi v knjigi Kronotopografije plesa sta nastali na podlagi nekajletnih raziskovanj sodobnega plesa, ki so avtorici povezali v dialoško izmenjavo.

Razpravo Zapisovanje gibanja: dramaturška meditacija o kulturni zgodovini plesnih notacij Ede Čufer je motiviralo avtoričino dolgoletno praktično dramaturško delo in njeno zanimanje za oblike in strategije zapisa, ki bi lahko v modernih in sodobnih izvajalskih umetnostnih praksah predstavljale alternativo tradicionalnemu dramskemu tekstu.

Razpravo Ideologije plesnega telesa Katje Praznik je po drugi strani motiviralo avtoričino zanimanje za teoretski diskurz in poskus vzpostavljanja konceptov, s katerimi bi bilo mogoče artikulirati telesnost in njeno funkcijo v plesni umetnosti. Razpravi povezuje kontekst, saj skušata vzpostaviti diskurz o plesu, ki je v slovenskem kulturnem prostoru izrazito marginaliziran. 

Skupni naslov Kronotopografije plesa poudarja skupni horizont razmisleka; to je usidranost v teorije in diskurze, ki so se razvili iz epistemološkega obrata, ki sta ga na začetku 20. stoletja izzvala Einsteinova relativnostna teorija in njen imperativ po nedeljivosti prostora in časa. Plesna umetnost je ultimativna konkretizacija in hkrati metafora nedeljivosti prostora in časa, uma in telesa ter objektivnih in subjektivnih aspektov človeškega bitja. Kronotopografije kot »prostor-časovne pisave« z razpravama dobijo dvojni pomen in se na eni strani nanašajo na potrebo po racionalizaciji in simbolnem zapisovanju telesnosti in gibanja, na drugi strani pa aktualizirajo zavest, da je vsako gibanje telesa, ki za sabo vedno pušča materialne sledi, tako v materialnih podlagah kot v percepciji ljudi, že neke vrste zapis, ki ga je treba dekodirati.

Eda Čufer je dramaturginja, publicistka in ustanovna članica umetniškega kolektiva NSK. V osemdesetih letih je bila sodelavka Dragana Živadinova in soustanoviteljica Gledališča Sester Scipione Nasice. V devetdesetih letih je sodelovala z Iztokom Kovačem in s plesno skupino En-Knap, z Markom Peljhanom in Zavodom Projekt Atol ter z likovno skupino Irwin. Je urednica številnih knjig in avtorica številnih besedil o gledališču, plesu in vizualni umetnosti. Trenutno živi in dela med Ljubljano in Bostonom, kjer se posveča predvsem pisanju knjige Umetnost kot mišnica, v kateri raziskuje shakespearski strategem »mišnice« in njegove manifestacije v sodobni performativni in aktivistični umetnosti.

Eda Čufer je na Tednu slovenske drame je v letu 2011 prejela bienalno Grün-Filipičevo priznanje za razpravo Zapisovanje gibanja: dramaturška meditacija o kulturni zgodovini plesnih notacij, ki je izšla v knjigi Kronotopografije plesa. S podelitvijo nagrade je žirija afirmirala izjemni dramaturški in teoretski prispevek Ede Čufer sodobnim scenskim umetnostim zadnjih treh desetletij v Sloveniji in dodala, da je s svojim dramaturškim delom v devetdesetih letih redefinirala in razširila pristojnosti dramaturgov.

Katja Praznik je teoretičarka in dramaturginja. Magistrirala je na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V letih od 2007 do 2009 je bila odgovorna urednica revije za scenske umetnosti Maska. Kot dramaturginja je sodelovala pri predstavah Iztoka Kovača, Maje Delak, Urške Vohar, Matije Ferlina in Erica Dean Scotta. Je avtorica več člankov o plesu in sodobni umetnosti. Leta 2009 je začela sodelovati z društvom nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Asociacija, kjer vodi razvojne projekte za urejanje položaja in vloge neinstitucionalizirane umetnosti in kulture v slovenskem kulturnopolitičnem modelu. Trenutno na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete pripravlja doktorsko disertacijo Intelektualno gospostvo: sodobna umetnost med vzhodom in zahodom. 

Nakup

Eda Čufer in Katja Praznik: Kronotopografije plesa 20€

Kolofon

Jezikovni pregled: Tatjana Capuder
Urednica zbirke: Maja Delak
Urednica knjige: Karla Železnik
Oblikovanje: Maurico Ferlin
Tisk: Litera Picta

Podpora

Založba: Emanat, Prehodi 2010
Finančna podpora: Javna agencija za knjigo RS

Recenzije in medijski odzivi

Radio Študent, O dveh kronotopografskih razpravah, Pia Brezavšček, 28.02.2011
Maska, Knjiga dveh razprav, Ana Perne, 09.06.2011
Grün-Filipičevo priznanje, utemeljitev, 06.04.2011
si.gledal.org
STA - misli slovenskoemka.si

 

SLIKE

DOKUMENTI