Luka Prinčič: Jitakami v.2018

2018

Luka Prinčič: Jitakami v.2018 foto/photo by: Nada Žgank

Prihajajoči dogodki

  1. , osmo/za, Slovenska 54, 8. nadstropje, Ljubljana, SI

Opis

Avdio-vizualna in performativno-koreografska predstava temelji na raziskavi interakcije med človekom in računalnikom, med naravo in tehnologijo, medtem ko se med njima nahaja področje vmesnikov. Interdisciplinarni dogodek skozi koreografijo giba in računalniško generirano zvokovno-vizualno podobo razgalja pasti nekritičnega sprejemanja tehnologij in odpira vprašanja o vpetosti človeškega telesa v vsesplošno digitalizacijo življenja.

Sodelavci

avtor: Luka Prinčič
koreografija in gib: Maja Delak
vizualno-konceptualno svetovanje: Maja Smrekar
oblikovanje svetlobe: Urška Vohar

Podpora

produkcija: Emanat
koprodukcija: MGLC
Finančna podpora: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS

Medijski odzivi

30.1.2019, Vrhunci sodobnega plesa, Parada plesa, Niko Goršič

Pretekli dogodki

  1. , Švicarija, Ljubljana, SI

SLIKE