Zrinka Užbinec (HR): Whatever Dance Toolbox

23.05.2015
Whatever Dance Toolbox je zbirka brezplačnih programskih orodij, ki pomagajo pri ustvarjanju, razvoju, analiziranju in urjenju koreografskega dela.

BAD co: Whatever Dance Toolbox foto/photo by: Tomislav Medak

Opis

Whatever Dance Toolbox je rezultat dolgoletnega, raziskovalno usmerjenega sodelovanja  med BADco. in nemškim razvijalcem vmesnika človek-stroj Danielom Turingom na temo interakcije računalnik-plesalec. Gre za  zbirko svobodnega programja, ki pomagajo pri ustvarjanju, razvoju, analiziranju in urjenju koreografskega dela. Povedano preprosto, orodja zaposlujejo tri različne vrste vizualne analize, funkcije zakasnitev, vzvratno predvajanje in počasni posnetek  skupaj z funkcijo podaljšane ekspozicije, ki omogočajo plesalcem in koreografom, da preučujejo in nadgrajujejo  gibe in razmerja v svojem delu. S pomočjo Toolbox-a je med drugim mogoče razumeti kako stroj dojema prostor in gibanje, omogočeno je delo z deljeno pozornostjo, razumevanje pomembnosti zavestnega odločanja v plesni improvizaciji, pristopanje improvizaciji z vidika montaže, učenje uporabe tehnologije zavoljo analize in sprememb v gibalni kvaliteti, ter ponovno izumljanje kvalitete odnosov do drugih teles v prostoru. Kljub temu, da smo razvili Toolbox za namene plesne analize, je le-ta dokazal, da je enako koristen tudi za ljudi zunaj plesnega področja. Eden od razlogov za to je tudi ta, da Toolbox osvetljuje relacijske vidike in postopke razmišljanja v plesu, namesto da pojasnjuje ples izključno kot izraz plesalčevega jaza ali kot nase nanašujoč koreografski objekt.
Med delavnico bo Zrinka Užbinec (plesalka/koreografinja pri BADco.) pripravila uvod v delovanje Toolbox-a, razložila osnovne koncepte, ki so vzniknili iz izkušnje med delom s Toolbox-om, ter udeležencem zagotovila osnovno znanje o možnostih praktične uporabe znotraj in zunaj plesnega polja.

Biografija

Zrinka Užbinec je plesna umetnica in performerka, ki  deluje tudi kot koreografinja. Je članica kolektiva BADco. Do leta 2013 je bila ena od koordinatorjev eksperimentalno svobodne Scene (HE), neodvisne organizacije za promocijo plesa in drugih uprizoritvenih umetnosti. Zaključila je šolo za sodobni ples Ana Maletić, obiskuje številne delavnice doma in v tujini, in sodeluje z umetniki, kot so: Oliver Frljić, Llinkt-a, Marmot / Irma Omerzo OOUR -a, Rajko Pavlica, Matija Ferlin, Alexandra Janey Imfeld. Je soavtorica več plesnih projektov. Občasno sodeluje z drugimi člani BADco., vodi delavnice doma in v tujin, je diplomantka Ekonomski fakultete v Zagrebu.

Kje

Delavnica bo potekala na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Podpora

Delavnica je bila v povezavi dveh programov: Metodologije beleženja in Praktikum sodobne plesne umentosti

Kotizacija

Kotizacija za delavnico znaša 40 €.
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od ponedeljka do četrtka med 18.15 in 20.00 na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

  1. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

SLIKE