Rosana Hribar (SI): Sodobna tehnika

31.03.2015
vzpostavljanje forme giba, ki znotraj sebe omogoča logično, celostno, stabilno in ritmično strukturo

Rosana Hribar foto/photo by: Željko Stevanić

Opis

Telo je material, objekt in subjekt, ki je ves čas v dialogu med tem kar mu je tuje, med tem kar pri sebi pozna in priznava in med tem kar odklanja. Skozi različne vaje zato vzpostavljam formo giba, ki znotraj sebe omogoča logično, celostno, stabilno in ritmično strukturo, vedno v smiselni povezavi s prostorom in režimom posameznega telesa. Z dihalnimi vajami telo ogrejemo in mu omogočimo boljši energetski pretok. Prva faza treninga je namenjena organizaciji telesa na tleh, s poudarkom na gibanju, ki integrira ritem, koordinacijo in vzdržljivost skozi prostorsko in kinestetično zavedanje. V naslednji fazi telo obravnavam skozi vertikalno pozicijo, ozaveščanje središčne osi telesa, ki omogoča mehko, dinamično prehajanje skozi različne kvalitete in tehnike gibanja. Class zaključim s preprosto koreografsko sekvenco, ki pušča odprt prostor tudi izrazni noti vsakega posameznika. 

Biografija

Rosana Hribar je vidna predstavnica generacije sodobnih plesalcev zgodnjih sedemdesetih let. Sodeluje z vodilnimi avtorji sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Kot koreografinja deluje doma in v tujini, v zadnjih letih še posebej izstopajo serije spektakularnega tarantinovskega pas de deuxa, ki jih ustvarja v tandemu s koreografom Gregorjem Luštkom. Zanje sta prejela številne nagrade mednarodnih koreografskih tekmovanj, domače občinstvo pa jima je podelilo nagrado za najboljšo predstavo na 5. bienalu slovenskega sodobnega plesa Gibanica 2011. Med najbolj prepoznavnimi domačimi nagradami sta prejela: Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2008 za pomembnejše trajne uspehe in promocijo na področju sodobne plesne umetnosti doma in v tujini, Župančičevo nagrado Mestne občine Ljubljana v letu 2011 najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana in v letu 2015 nagrado Prešernovega sklada.

Kje

Program bo potekal na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Kotizacija

Za udeležbo na klasih med tednom se vpišete in kupite kartico 10-ih obiskov. Cena kartice je 50 €.
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od ponedeljka do četrtka med 18.15 in 20.00 na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

 1. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 2. , SVŠGL - PGC, plesna dvorana, Ljubljana, SI
 3. , SVŠGL, mala telovadnica, Ljubljana, SI
 4. , SVŠGL, plesna galerija, Ljubljana, SI
 5. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 6. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 7. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 8. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 9. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 10. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 11. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 12. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 13. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 14. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
 15. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

SLIKE