Pogovor št. 14: Mala Kline & Nika Arhar

10.04.2017
vznikanje potencialnosti in porajanje novega sveta skozi sanjanje, uglaševanje, kontemplacijo in sprejemajoče izkustvo

Pogovor št. 14/ Talk no. 14: Mala Kline & Nika Arhar foto/photo by: Nada Žgank

Opis

BELEŽENJA UGLAŠEVANJ IN VZNIKANJA: Z Eden je Mala Kline začela raziskovati načine, kako v postopke kreacije in kompozicije uprizoritvenega dela vključiti metodo aktivne imaginacije, kot izhaja iz newyorške šole podob Catherine Shainberg. V zadnjih treh letih s projekti Genesis, Bodhi in Songlines nadaljuje razvoj te metode pisave z odmikom od reprezentacije in identifikacije; na odru namesto podob, pridobljenih skozi sanjanje, z abstraktno koreografsko strukturo uteleša njihovo intencionalnost ali silo. Zanima jo, kako vzpodbuditi sanjanje ali imaginacijo pri gledalcu in kako vzpostaviti ali razpreti odrski prostor kot prostor srečevanja svetov, prostor nenehne relacijske vmesnosti, odpiranja novih svetov in realnosti. V trenutno nastajajočem solu Song ta vprašanja zaobjame v relacijski mreži imaginacije/sanjanja, kabalističnega diagrama drevesa življenja in Visoke pesmi. Shema se zdi kompleksna, a stičišče intuitivno dosegljivo: vznikanje potencialnosti in porajanje novega sveta skozi sanjanje, uglaševanje, kontemplacijo in sprejemajoče izkustvo. Pogovor bova zasnovali v poskusu približevanja tem pojmom, njihovim srečevanjem, materializacijam in ne nazadnje, etičnosti, ki jo lahko zaslutimo kot temeljno motivacijsko os raziskovalne prakse Male Kline. 

Biografiji

Mala Kline je performerka, koreografinja in piska. Njeno umetniško in teoretsko delo temelji na praksah sanjanja. Pri avtorsko koreografskem delu kot tudi pri pisanju se poslužuje Saphire™ metode dela z imaginacijo in sanjanjem, kot vzpodbude individualnega in skupnega sanjanja, za upodobitev singularnih svetov, skozi jezik sanjanja. Mala Kline je certificirana učiteljica tehnike Saphire™, ki jo mednarodno poučuje v številnih izobraževalnih, raziskovalnih in produkcijskih okoljih. Magistrirala je na področju gledališča in doktorirala iz filozofije. Njena knjiga Nedelujoče gledališče: sodobna uprizoritvena umetnost med etiko in politiko izzide v letu 2017. V sklopu postdoktorskega študija na fakulteti za umetnost in filozofijo (UG) in v okviru S:PAM raziskovalnega centra v Gentu, raziskuje tematiko alternativnih konceptov in uporabe časa.
www.malakline.com


Nika Arhar je samozaposlena v kulturi, deluje kot kritičarka in publicistka na področju scenskih umetnosti ter moderatorka strokovnih srečanj in pogovorov o predstavah. Svoje prispevke objavlja v dnevnih medijih (MMC RTV Slovenija, Delo) in strokovnih publikacijah (Maska, Dialogi, Slovenski gledališki letopis ipd.). V zadnjem času se intenzivno posveča tudi gledališču za mlade; najprej kot članica programskega in organizacijskega odbora Kulturnega bazarja 2015 in 2016 za področje gledališča in trenutno kot selektorica v strokovni komisiji festivala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica 2017. Je članica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

 

Pretekli dogodki

  1. , Pritličje, Ljubljana, SI

SLIKE