PARL - Performance Art Research Ljubljana

22.08.2021
pilotski model mednarodne interdisciplinarne raziskovalne platforme

PARL Foto / Photo: Matjaž Rušt

PARL (www.parl.si) je mednarodna platforma za izobraževanje in raziskave sodobnih izvedbenih umetnosti, ki povezuje različne formate, ustvarjalne prakse, izobraževalne procese in metodologije neodvisnih umetniških organizacij, kolektivov in posameznikov na področju sodobnih izvedbenih umetnosti v Ljubljani in vzpostavlja pilotski model mednarodne interdisciplinarne raziskovalne platforme.

Namen projekta je doseganje višje ravni povezovanja znanj, izkušenj in metodologij v polju raziskave in refleksije sodobne izvedbene umetnosti in je usmerjen k razvoju, artikulaciji in prezentaciji specifičnih interdisciplinarnih avtorskih poetik. Program se posveča razvoju kreativnih postopkov, raziskavi performativnih strategij, širjenju polja sodobnega scenskega uprizarjanja, nadgradnji produkcijskih modelov in vzpostavljanju kritične refleksije s poudarkom na vprašanjih pomena in namena sodobne umetniške produkcije.

PARL bo sprejel 8 samostojnih ustvarjalcev oziroma avtorskih skupin s področja sodobnih izvedbenih umetnosti. V prvi vrsti je PARL namenjen posameznikom in avtorskim skupinam, ki se želijo izpopolnjevati v polju interdisciplinarnega dela in kolaborativnih praks. PARL bo potekal na različnih prizoriščih ljubljanske neodvisne scene in partnerjev. Vsak udeleženec/skupina dobi na voljo prostor, v katerem lahko vsak dan ob mentorski podpori dela na razvoju svojega idejnega projekta. Preostali čas je posvečen jutranjim delavnicam, seminarju in Neformi. Program bo potekal po naslednjem urniku:

22 - 30 AVG / 10:00 – 12:00 / Jutranje delavnice

Potekajo v CK Španski borci. Voditelji delavnic: Tomaž Grom, Mala Kline, Gregor Luštek. Poleg udeležencev PARL so je delavnice vabljena tudi zainteresirana javnost.

22 - 30 AVG / 12:00 – 17:00 / Samostojno delo na projektu in feedback
Poteka na različnih prizoriščih v Ljubljani. Mentorji: Bojan Jablanovec, Andreja Kopač, Janez Janša, Katarina Stegnar, Leja Jurišić, Maja Delak, Mare Bulc, Mateja Bučar, Nenad Jelesijević, Rok Vevar, Tomaž Grom, Andreja Rauch Podrzavnik, Irena Z. Tomažin, Anita Wach, Uroš Kaurin, Jure Novak, Marko Peljhan.

24-25-26 AVG / 20:00 – 22:00 / Seminar
Tri predavanja z diskusijami.

27 - 28 AVG / 20:00 - 22:00 / Neforma
Delavnica in javni dogodek pod vodstvom Tomaža Groma. Kreativno srečanje udeležencev PARL z ustvarjalci na področju sodobne improvizirane glasbe.

31 AVG / 12:00 - 22:00 / Javne predstavitve
Dolžina posamezne predstavitve je omejena na maksimalno 30 minut. Predstavitvam sledi sklepni feedback mentorjev in pogovor s publiko.

PARL je pilotski projekt na področju razvoja produkcijskih modelov za raziskave sodobnih izvedbenih umetnosti in mednarodno sodelovanje. Na pobudo Vie Negative je bil uspešno lansiran in realiziran v letih 2019 in 2020, do danes se ga je udeležilo 16 umetnikov iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Danske, Italije, Hrvaške in Slovenije. 

PARL predstavlja bistven premik od trenutne produkcijsko-postprodukcijske razdrobljenosti NVO v smer oblikovanja interdisciplinarne izobraževalno-raziskovalne platforme, s katero želimo strateško odgovarjali na izzive trajnostnega razvoja, organizacijske vzdržnosti in mednarodnega uveljavljanja sodobne slovenske izvedbene umetnosti. Naše prepričanje je, da je ljubljanska neodvisna scena izjemno bogata, nadpovprečno kreativna in produktivna baza sodobnih uprizoritvenih praks, ki se je sposobna povezati na višji ustvarjalni potenci. S PARL-om želimo v mednarodno okolje lansirati inventivno, dinamično in visoko artikulirano izkušnjo izobraževanja in raziskovanja ter na ta način zagotoviti novo razvojno perspektivo sodobnih izvedbenih umetnosti doma in v mednarodnem okolju.

Zavod Emanat v projektu nastopa kot soorganizator, ter izvaja pedagoško delo v obliki vodenja klasov za udeležence ter mentorstvo. Sodelovanje na projektu je v skladu s strateškim načrtom zavoda saj predstavlja dopolnilo k vzpostavljanju in dopolnjevanju aktivnosti polprofesionalne in profesionalne plesne populacije.
 

Pretekli dogodki

  1. , Ljubljana, SI

SLIKE