Liza Šimenc (SI): Telo prisotnosti

29.09.2022
balet

Liza Šimenc Foto / Photo: Nina Pernat

Opis

Klas je usmerjen na izvajanje baleta z izhodiščem notranje osredotočenosti.Bazira na občutenju telesa, stiku z imaginarno in anatomsko notranjostjo. Raziskovanje baleta vključuje vizualizacijske vaje, ki vodijo do specifične forme gibanja. Bolj kot vizualna podoba telesa opazovana iz daljave, nam bo na vadbi pomenila telesna vsebina, ki jo s plesom razkrivamo.

Biografija

Liza Šimenc (1991) je plesalka, koreografinja in pedagoginja, ki ustvarja v prepletu področij sodobnega plesa in vizualne umetnosti. Pod mentorstvom Dane Renčelj je začela svoje plesno izobraževanje na Internacionalni baletni šoli Bled. Sledil ji je Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, katerega je končala 2010. Isto leto se je priključila plesnemu ansamblu Kjara’s Dance Project. Svoje znanje na področju baleta, sodobnega plesa, performansa, somatike je izpopoljevala v tujini (Jean M. Wong School of Ballet - Hong Kong, Victor Ullate Ballet - Madrid, idr.) . Leta 2017 je bila štipendistka Ministrstva za kulturo RS. Deluje pri izvedbi in celostnem angažmaju avtorskih predstav kot izvajalka, kostumografinja, scenografinja ter kreatorica svetlobne podobe.

Kje

Program bo potekal na SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Kotizacija

Za udeležbo na klasih med tednom se vpišete in kupite kartico 10-ih obiskov.

Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od ponedeljka do četrtka pred pričetkom Praktikuma na SVŠGUGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

  1. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  3. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  4. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI

SLIKE