Jan Rozman (SI): Impulzacija

09.12.2019
prepoznavanje impulzov in njihova modulacija

Opis

Gibalni klas temelji na prepoznavanju impulzov in njihovi modulaciji kot osnovi za gibanje. Zastavljen je v štirih samostojnih delih, organiziranih glede na različne senzorične vnose. Posvetili se bomo imaginaciji v odnosu do propriocepcije, taktilne zaznave ter auditivnih in vizualnih stimulusov. Gibalne akcije bomo tekom klasa razširili tudi z drugimi izraznimi sredstvi, kot sta uporaba glasu in besedila. Klas je sestavljen iz ogrevalnega in raziskovalnega dela, zaključi pa se z raztezanjem in umirjanjem telesa.

Biografija

Jan Rozman (1991) je plesalec, performer in improvizator, ki deluje med Ljubljano in Berlinom. Aktiven je na neodvisni plesni sceni, kjer sodeluje z uveljavljenimi plesalci in koreografi in razvija svoje avtorsko delo, ki ga zaznamuje prepletanje različnih elementov (ples, gledališče, scenografija, glasba) in humor. V svoji umetniški praksi se ukvarja z razširjenim pojmom telesnosti, materialno semiotiko, teksturami, vrzelmi, napakami in zmedo, ekologijo, domišljijo, (znanstveno) fantastiko in humorjem. Svoje delo usmerja v raziskavo in artikulacijo relevantnih uprizoritvenih izrazov za post-internetno/antropoceno obdobje.

Kot plesalec se je izobraževal na Umetniški gimnaziji v Ljubljani (kjer so ga učili Maja Delak, Vita Osojnik, Gregor Luštek, Damaas-Mithras Thijs, Urška Vohar …) in kasneje študiral koreografijo na amsterdamski šoli SNDO s pedagogi: Georg Blaschke, Karen Levi, Robert Steijn, David Zambrano, Jeremy Wade, Jeanine Durning … . Leta 2018 je zaključil magistrski študij na Inter-University Centre for Dance (HZT) v Berlinu na programu »solo, ples, avtorstvo« (MA SODA) s predstavo ƒ(being). V letu 2015 je diplomiral kot fizioterapevt na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Ustvaril je več avtorskih del (Kožuh luske perje, Glitch, Vabilo, Ptičja demenca, Giljotina odločitve, Senzasenso, Predmetenje) in se veliko pojavljal na odrih v Sloveniji (Ukrep, Front@, OPUS, Plesna nacionala) in tudi v tujini (SPHA, Something Raw Festival).

Kje

Program bo potekal na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Kotizacija

Za udeležbo na klasih med tednom se vpišete in kupite kartico 10-ih obiskov. 
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od torka do četrtka pred pričetkom Praktikuma na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

 1. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 2. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 3. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 4. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 5. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 6. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 7. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 8. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 9. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 10. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 11. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 12. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 13. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
 14. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI

SLIKE