Irena Tomažin (SI): Premikati z glasom

18.04.2015
iskanje poti do lastnega glasu – videti in slišati, kako je glas lahko nadaljevanje fizične akcije

Irena Tomažin (Okus tišine vedno odmeva / The Taste of Silence Always Resonates) foto/photo by: Nada Žgank

Opis

Na delavnici se bomo v dveh dneh posvetili glasu kot nečemu, kar je izraz in del telesa, kar oblikuje telo in njegovo gibanje, ter glasu kot enostavnemu rezoniranju med preprostim petjem in improviziranjem z glasom. S fizičnimi vajami kot so odpiranje telesnih resonatorjev, delo na diafragmi in vzdržljivosti oziroma sproščenosti dihanja, delo z masažo in pozicioniranjem telesa, pridemo še na drugačen način do lastnega glasu – vidimo in slišimo, kako je glas lahko nadaljevanje fizične akcije. Prvi del delavnice je namenjen individualnemu ogrevanju telesa in glasu. Sledi tudi delo v parih oziroma skupinah, kjer gre v prvi vrsti za odpiranje in zaznavanje glasu izven nečesa, kar že poznamo in preko samo slušnega ter glasbenega zaznavanja. Z gibalnimi improvizacijami bomo odkrivali, kako sta gibanje in glas povezana, kako si sledita in se med seboj dopolnjujeta. Z odkrivanjem raznolikosti našega glasu se lahko v nadaljnem poglabljanju dela osredotočimo ali na izgradnjo karakterja / vloge, ali na preplet giba in glasu ali pa preprosto na ustvarjanje melodij in celo pesmi.

Biografija

Irena Tomažin >>

Kje

Delavnica bo potekala na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

Kotizacija

Kotizacija za delavnico znaša 40 €.
Prijave sprejemamo na praktikum.svsgl@gmail.com.
Vpis poteka od ponedeljka do četrtka med 18.15 in 20.00 na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A. Prosimo vas, da vpis in kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Pretekli dogodki

  1. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

SLIKE