Juliette Mapp (US): Kinetično zavedanje

02.06.2008
Plesni klas, ki predstavlja uvod v popoldanske delavnice, bo vzpostavil situacije, skozi katere bodo udeleženci pričeli razumevati svojstven način gibanja znotraj tehnične forme. Delavnica bo združevala 'bodywork' aktivnosti, tehnične elemente kot tudi improvizacijo, kar bo omogočilo plesalki/plesalcu, da poglobi ozaveščenost trenutka, v katerem se nahaja na svoji ustvarjalni poti.

Juliette Mapp

O DELAVNICI

TEHNIČNI KLAS / OGREVANJE 
Plesni klas, ki predstavlja uvod v popoldanske delavnice, bo vzpostavil situacije, skozi katere bodo udeleženci pričeli razumevati svojstven način gibanja znotraj tehnične forme.
Prvi del klasa bo namenjen sprostitvi. Poskušali bomo razpustiti um in se prepustili specifični imaginaciji telesa samega, s čimer bomo ozavestili mesto, kjer se srečujeta telo in um. Skozi različne situacije bomo ozaveščali različne sile, ki delujejo na telo, bodisi od znotraj ali od zunaj. Delo bo potekalo počasi in poglobljeno. Veliko pozornosti bomo posvetili razločevanju majhnih subtilnih gibov, ki so iniciirani z mišicami ob kosti (tako da se zunanje mišice lahko sprostijo), od večjih gibov, ki nas ponesejo skozi prostor (in za katere ni treba uporabljati kratkih, notranjih mišic). Del klasa bo potekal na tleh, kjer se bomo ukvarjali z različnimi oblikami podpore in artikulacije, kar bo pripomoglo k bogatenju našega plesa znotraj tehnične forme. Klas bomo zaključili s frazo, ki bo vključevala koncepte teže, lahkosti, iniciacije in intence. Pomemben del tega poživljajočega klasa je stapljanje opazovanja z ozaveščanjem smeri same fizične akcije.

1. teden: Improvizacija
V prvem tednu delavnice, ki je namenjena improvizaciji, se bomo skupaj podali v različna stanja, iz katerih črpamo navdih za kreacijo giba, ki ga razvijamo iz zlitja fizičnih in mentalnih imaginacij. Klas se bo navezoval na različne pristope k telesu preko uma, in obratno. S pomočjo predstavljanja in imaginacije se bomo osvobodili oziroma uporabili skrite napetosti v telesu, s čimer bomo dosegli, da se bo telo spontano odzivalo na reakcije iz okolja. Raziskovanje telesa skozi podobe anatomije, ki bo vključevalo partnering s polaganjem rok, nam bo razprlo različne vstope v gibalno ustvarjalnost. Poskušali bomo razkriti mnoge plasti izbir, ki so nam dostopne ob poglobljenem delu s telesom, kar bo pripomoglo k temu, da se bo nezavedno življenje giba zlilo z zavestjo naše okolice. Skozi ta klas bomo pričeli spoznavati številne plese, majhne in velike, ki se nahajajo v naših telesih. 

2.teden: Kompozicija
Drugi teden delavnice je namenjen koreografom in plesalcem, ki jih zanima ustvarjalni proces. Njen cilj je razgrniti, izčistiti in ojačati avtorsko govorico oziroma estetiko vsakega posameznika. Diskurz bo potekal na dveh ravneh: koreografski in besedni, kar bo omogočilo kritično refleksijo tako 'samoumevnih' predpostavk o plesu in koreografiji kot tudi predpostavk, ki izhajajo iz tradicij, ki jim pripadamo. Udeleženci bodo pripravili paleto gibalnih materialov, idej in vprašanj, s katerimi bodo nato eksperimentirali in poskušali iznajti strategije organizacije materiala na način, ki bo v največji možni meri nosil ustvarjalni potencial. Izhodišča za raziskavo in diskusijo so naslednja: kako si občinstvo oblikuje teorijo ob gledanju plesa, kako so dogodki zasnovani in urejeni znotraj plesa, vprašanja (ne)skladnosti, vprašanje obstoječih tradicij – ali sodelovati v njih ali ne?

3. teden: Poglobljeno individualno delo
V tretjem tednu delavnice bodo plesalci imeli posebno priložnost, da zelo poglobljeno delajo drug z drugim, in tako širijo svojo zavest o lastnem gibalnem potencialu. Vsak udeleženec bo imel priložnost, da predstavi svoja vprašanja, s katerimi se trenutno ukvarja, tako v smislu ustvarjanja kot tudi fizičnega. Posvetili se bomo vsem morebitnim vprašanjem, ki bi se utegnila poroditi tako med tehničnim klasom, klasom improvizacije oziroma kompozicije. Delavnica bo vključevala poseben način dela s polaganjem rok, ki ga je razvila Juliette Mapp in ki je zasnovan na tehnikah Alexander, Body-Mind Centering, Skinner Releasing in Kinetic Awareness. Delavnica bo združevala 'bodywork' aktivnosti, tehnične elemente kot tudi improvizacijo, kar bo omogočilo plesalki/plesalcu, da poglobi ozaveščenost trenutka, v katerem se nahaja na svoji ustvarjalni poti.

BIOGRAFIJA

Juliette Mapp je plesalka, pedagoginja in koreografinja. Živi in dela v New Yorku. Plesala je za številne koreografe, med drugim za John Jasperse Company, s katero je sodelovala devet let. Juliette je za svoje plesno delo v tej skupini leta 2001 prejela ameriško nagrado Bessie. Juliette uči po celem svetu, redno poučuje v Movement Research NY, Dance New Amsterdam, Trisha Brown Studios in Hunter College. Prav tako ustvarja plesne sole in skupinske koreografije. V aprilu 2005 je premierno predstavila svoj šesti protivojni ples One, koreografijo za sedemdeset plesalcev iz New Yorka, leta 2007 pa plesno predstavo Anna, Ikea and I, ki sta bili predstavljeni na Dancespace Project v St. Marks Church v New Yorku.


PRAKTIČNE INFORMACIJE

KDAJ in KJE

2. – 20. junij 08 (od ponedeljka do petka; 10.00 - 16.00) 
Dvorana: Hiša veščin, Parmova 25, 1000 Ljubljana / Bežigrad (za Delovo stolpnico)
Ogrevanje (klas) od 10.00 do 12.00
Delavnica od 12.30 do 16.00 (vsak teden ena izmed treh tem)

PRIJAVA

Prijave: do vključno 30. maja 2008, Zavod Emanat, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti info@emanat.si ali po telefonu: pisarna: (01) 430 57 24 (uradne ure: ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 15.00) 

KOTIZACIJA

Cena s popustom (ob prijavi do 15 maja): Tritedenska delavnica (vključno s klasi) = 120 €
Redne cene ( po 15. maju):
Tritedenska delavnica (vključno s klasi) = 150 €
Enotedenska delavnica (vključno s klasi) = 60 €
Posamezni klas (10.00 – 12.00) = 8 €
Cene s popustom za vse člane in članice Društva za sodobni ples Slovenije 

PODPORA

Organizacija: Emanat
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana - oddelek za kulturo

Pretekli dogodki

 1. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 2. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 3. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 4. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 5. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 6. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 7. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 8. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 9. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 10. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 11. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 12. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 13. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 14. , Hiša veščin, Ljubljana, SI
 15. , Hiša veščin, Ljubljana, SI

SLIKE