Igor Dobričić (NL/RS): V smeri dramaturgije giba: od scaffoldinga do skriptinga

09.04.2009
Raziskava vznika performativenga (ne)redadramaturška delavnica

Igor Dobričić (Nizozemska/Srbija): V smeri dramaturgije giba: od scaffoldinga do skriptinga

O DELAVNICI

Igor Dobričić bo delavnico izvedel na konkretnem primeru in analizi dramaturškega procesa projekta SUGAR RUSH, avtoric in plesalk Nine Fajdiga, Tine Valentan, Jasmine Križaj pri katerem sodeluje kot dramaturg. Poleg plesalk bosta pri praktičnem delu predstavitve delavnice sodelovala tudi glasbenika Jernej Jurc in Tian Rotteveel. 


Projekt Sugar Rush poskuša skozi medij plesa in glasbe priklicati neznosno sladkost bivanja v skupnosti – spomin na paradiž, ki ni nikoli zares obstajal, a je vseeno za zmeraj izgubljen.
Čeprav se predstava Sugar Rush v svoji izhodiščni nameri sklicuje na zbir nenatančnih in osebnih reminiscenc na Jugoslavijo, na državo, ki je bila v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja nasilno izbrisana z evropskega zemljevida, pa predstava ne poskuša podati političnega oziroma kritičnega pogleda na to temo. Plesalke/ustvarjalke (vsaka na svoj način in vse tri skupaj) se raje z nostalgijo vračajo v čas njihovega otroštva z namenom, da bi ga očistile in ga pretopile v neposreden občutek neracionalne radosti, ki se bo neposredno dotaknila gledalcev ne glede na njihovo osebno oziroma nacionalno zgodovino.
Skozi brezsramno “naivnost”, ki se izrazi kot neustavljiva in obsesivna želja po tem, da se izplešejo iz časa samega, nas Tina, Nina in Jasmina povabijo, da ponovno premislimo pomen skupnosti oziroma skupnega užitka, ki presega osebne spomine ali kolektivno zgodovino, četudi bi to zahtevalo radikalno gesto “odgoditve nezaupanja”.
Tam mi je zares všeč. Ker je vse popolno in super in zelo zelo dobro. Vse je lepo, ker smo lahko taki ali pa drugačni in debeli, lahko smo pa tudi suhceni in nam je vseeno. Zakaj bi se morali ukvarjati s tem, kdo smo in kaj smo? Tam je tudi dosti sonca, pa luna in zvezde. A je tam tudi noč, in dan? In svetloba in morje in zajčki? A so tam tudi zajčki? Ker zajčki zelo radi seksajo. A se reproducirajo tam? Ja, mislim, da se.(utrinek z vaj)

Vsebina:
Scaffolding*

*Beseda scaffolding označuje proces postavljanja gradbenega odra oziroma podporne strukture za nadaljnjo gradnjo.
Delavnico bi rad pričel s poskusom problematiziranja in destabiliziranja reprezentacijske zveze, ki obstaja med gibom in pomenom, ki mu je pripisan. Nadaljeval bom z definiranjem funkcije plesne dramaturgije kot procesa oblikovanja t.i. scaffoldinga – podporne strukture začasnih, “pomenskih” razlag, ki omogočajo lažje intuitivno razvrščanje gibalnega materiala.
Namen takega pristopa bi potemtakem bil premestitev produkcije pomena, ki vznika iz gibalnega materiala, od tega, da se ga dojema kot nekaj nespremenljivega in določujočega, proti temu, da postane začasno tehnično pomagalo v procesu kreacije.
Skripting
Poglavitno vprašanje je: kaj preostane od pomena, v kolikor destabiliziramo njegovo določnost in pričnemo odstranjevati scaffolding začasnih razlag, struktura predstave pa vznikne kot »čisto« sosledje gibov?
Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, bomo raziskali pogoje, pod katerimi se izrisuje struktura predstave v »očesu občinstva« - v specifičnem zunanjem kontekstu njegove prezentacije / srečanja z občinstvom.
Trdim, da je treba pomen razumeti ne le kot nekaj začasno zgrajenega okoli umetniškega dela in sicer zato, da lahko nadaljujemo z notranjim procesom kreacije, ampak tudi kot nekaj, kar je trajno vpisano v umetniško delo z zunanjimi družbenimi, kulturnimi in političnimi okoliščinami produkcije tega dela in njegove javne predstavitve.
To trditev bom poskušal potrditi z analizo vloge dramaturgije v procesu skriptinga (zapisovanja) umetniškega dela, tako predhodnega, v smislu splošnega osnutka v kontekstu prijavljanja na razpise oziroma promocijskih materialov, kot tudi retrospektivnega, kot kritičnega premisleka o nastali predstavi.S tem bom poskušal osvetliti in poudariti pomen in odločilnost povezave med pomenom umetniškega dela in družbenim (kulturnim, političnim) kontekstom, v katerem je ustvarjeno in predstavljeno.
Namen celotne delavnice bo analizirati kompleksno naravo produkcije pomena v plesni predstavi, tako v njenih notranjih kot tudi zunanjih znakih in pomenih, ter pokazati, kakšna je vloga dramaturgije v njunem usklajevanju.


Delavnica bo udeležencem omogočila natančno razlikovanje med:
• Neulovljivostjo in začasnostjo produkcije pomena znotraj kreativnega procesa (scaffolding)
• Natančnostjo produkcije pomena v navezavi na njegov zunanji, družben/kulturni kontekst, v katerem je umetniško delo ustvarjeno in predstavljeno (skripting)

Nadalje, udeleženci se bodo naučili razumeti vlogo »dramaturškega očesa« v procesu scaffoldinga in skriptinga pomena, tako v situaciji, kjer je potrebno sodelovanje z dramaturgom, kot tudi takrat, ko je sproženo od koreografa samega.

BIOGRAFIJA

Igor Dobričić je leta 1990 zaključil študij dramaturgije na beograjski Akademiji za dramske umetnosti. Z začetkom vojne se je za nekaj let preselil v Avstralijo, po vrnitvi v Srbijo pa je leta 1995 prevzel mesto dramaturga Mednarodnega gledališkega festivala Bitef. Istega leta je začel večletno raziskavo s skupino beograjskih mladostnikov, kjer je skozi študij in pripravo eksperimentalnih predstav raziskoval parametre petformativnosti in povezave med gledališčem in vizualnimi umetnostmi, poklicnim in amaterskim statusom, individualnim in skupinskim delom, estetiko in etiko itd. Leta 1998 je kot štipendist European Cultural Foundation prevzel delo koordinatorja umetniškega programa in se preselil na Nizozemsko. Istega leta je vpisal podiplomski študij na De Amsterdamse School/Advanced Research in Theatre and dance Studies (DasArts), kjer je pripravil številne instalacije, solistične performanse, v katerih se je v glavnem loteval raziskave parametrov performer / gledalci v kontekstu specifičnega časa / prostora. Leta 2004 je s skupino umetnikov ustanovi TIME fundacijo, platformo za mednarodna interdisciplinarna umetniška sodelovanja s poudarkom na regijah, ki so zaradi političnega statusa bolj ali manj izključena iz razvoja in izmenjave. Leta 2005 je pri ECF začel razvijati novo projektno platformo (ALMOSTREAL). Kot dramaturg je sodeloval s številnimi koreografi in avtorji: Nicole Beutler, Keren Levi, Nora Heillman, Diego Gil, Katrina Brown, itd.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

KDAJ in KJE

Četrtek, 9. 4. od 16.30 do 19.30 - Plesni Teater Ljubljana, Prijateljeva 2, Ljubljana, SI

PRIJAVA

Informacije in prijave: info@emanat.si


KOTIZACIJA

Vstop prost. 


KRITIKE

Ko jezik premika telesa in telesa spreminjajo jezik, intervju z Igorjem Dobričićem, Dnevnik, 18. 4. 09, Katja Praznik
Rush for Sugar, intervju z Igorjem Dobričičem, Radio Študent, 21. 4. 09, Ariana Ferfila

PODPORA

Organizacija in koordinacija delavnice: Emanat
V sodelovanju: Sugar Rush in Plesni Teater Ljubljana
S finančno podporo: Ministrstvo za kulturo RS, Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske
S pomočjo: Hotel Park Ljubljana
Izvršna produkcija in koordinacija: Sabina Potočki (Emanat) in Petra Hazabent (Sugar Rush)
Pisarna Emanat: Nina Janež 
Projekt SUGAR RUSH bo nastal s pomočjo ECF - European Cultural Foundation.

Povezave

FOTOGALERIJA (foto: Nada Žgank/Memento)

Pretekli dogodki

  1. , Plesni teater Ljubljana, SI

SLIKE