Luka Prinčič: Jitakami v.2018

30.11.2019 osmo/za, Ljubljana, SI

Luka Prinčič: Jitakami v.2018 foto/photo by: Nada Žgank

Lokacija: Slovenska 54, 8. nadstropje