Maja Delak: Samo za danes

2018

Maja Delak: Samo za danes / Just for Today foto/photo: Nada Žgank

Opis

Maja Delak po solu Kaj če (2013) in večletnem delovanju v kolektivu Tatovi podob pričenja s koreografijo pentagrama ustvarjalk različnih generacij. Samo za danes je navidezno počasna instantna kompozicija, kjer avtorice pogledu namerno izpostavljajo manj vidne, manj očitne materialnosti, telesnosti, stanja. V preminjajočem in ponovno nastajajočem prostoru zvočnih pokrajin je izhodiščni princip sprotno pogajanje in dogovarjanje različnih gledišč, tudi z občinstvom. O gibu in gibanju, občutju lastnih identitet, o odraščanju in staranju ni mogoče razmišljati ločeno od telesa. V prepletu raznolikih izkušenj, podob in tem vsake ustvarjalke posebej in vseh skupaj se čut za čas razpira telesno. Staranje je vedno sveže, vedno je treba spihati novo plast prahu, odgrniti ovoj, ki zakriva ekscesne nevidnosti… Če je za Starko v pesmi Mine Loy preteklost razpadla, prihodnost nedostopna in sedanjost bolečina, se ustvarjalke soočajo z življenjem kar se da optimistično. Bivanja ni mogoče uokviriti, predstavo pa je.

Samo za danes - teritorij pogajanja, vznikanja, zaupanja, dozorevanja in plesa (Maja Šorli) >>

Fotografije: Nada Žgank, visoka reolucija >>

Sodelavci

Snovanje in koncept: Maja Delak
Soustvarjalke in izvajalke: Anja Bornšek, Maja Delak, Snježana Premuš, Kristýna Šajtošová, Urška Vohar
Oblikovanje zvoka in glasba: Luka Prinčič
Oblikovanje prostora in kostumov: Ajda Tomazin
Dramaturginja: Maja Šorli
Oblikovanje svetlobe: Janko Oven
Tehnična pomoč: Igor Vuk
Oblikovanje maske: Tinka Prpar
Fotografija: Nada Žgank
Prevodi: Katja Kosi
Oblikovanje: Špela Drašlar
Izvršna produkcija: Sabina Potočki

Podpora

Produkcija: Emanat
Partner: Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Finančna podpora: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS

Medijski odzivi

Kritike

21.11.2018, Dnevnik, Minljivost, davek živosti, Pia Brezavšček
21.11.2018, Kriterij.si, Biti skupaj kot intimno, družbeno, estetsko in politično vprašanje, Alja Lobnik
21.11.2018, Kriterij.si, Sinestetični ralom skladnosti, Muanis SInanović
23.11.2018, Kriterij.si, Nekaj meditacij o plesu, staranju in spolu, Katja Čičigoj

Napovedi

15.11.2018, Mladina, Deset dogodkov v Ljubljani
16.11.2018, Slovenia Today, Maja Delak: Just for Today
 

Intervju

12.11.2018, STA, Misli, Predstava Samo za danes zahteva od gledalca potopitveni moment, Maja Čehovin Korsika
16.11.2018, Radio Študent, Drugačni svetovi samo za danes, Kaja Blazinšek
16.11.2018, MMC RTVSLO, Maja Delak: Ko sprejmemo odločitev, se moramo pogajati, Nika Arhar

Pretekli dogodki

  1. , Plesni in gledališki center, SVŠGUGL, Ljubljana, SI
  2. , Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana, SI
  3. , Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana, SI

SLIKE

VIDEO

DOKUMENTI