Grün-Filipičevo priznanje Edi Čufer

2011

Eda Čufer foto/photo by: Christian Ditsch
Eda Čufer je prejela bienalno Grün-Filipičevo priznanje za razpravo Zapisovanje gibanja: dramaturška meditacija o kulturni zgodovini plesnih notacij, ki je lani izšla v knjigi Kronotopografije plesa, izdani v knjižnji zbirki Prehodi zavoda EMANAT. S podelitvijo nagrade je žirija afirmirala izjemni dramaturški in teoretski prispevek Ede Čufer sodobnim scenskim umetnostim zadnjih treh desetletij v Sloveniji in dodala, da je s svojim dramaturškim delom v devetdesetih letih redefinirala in razširila pristojnosti dramaturgov.

SLIKE