SVŠGL: Praktikum sodobne plesne umetnosti

2014

Praktikum sodobne plesne umetnosti (2014/15) oblikovanje/design by: Tanja Radež

SVŠGL: Praktikum sodobne plesne umetnosti

Pilotski program, ki ga izvaja Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (SVŠGL), je program enoletnega aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa, ki je namenjen maturantkam in maturantom umetniške gimnazije in vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam, ki:
a) se želijo pripravljati na sprejemne izpite na plesnih akademijah v tujini,
b) bi se izpopolnjevali in si širili znanje na področju sodobnega plesa,
c) si želijo vzdrževati in nadgraditi »plesno kondicijo« v poklicu plesalca in koreografa,
d) iščejo dodatno plesno izobraževanje kot izpopolnitev in nadgradnjo znanja sorodnih umetniških smeri.

Vse vaje in delavnice bodo odprte za zunanje udeležence, ki bi se udeležili zgolj posamične ure ali delavnice. Cilj programa je dvig plesnotehničnega znanja in vzpostavitev refleksivnega pogleda na koreografsko ustvarjanje.

Pilotski program Praktikum sodobne plesne umetnosti bo v šolskem letu 2015/2016 potekal v dveh sklopih:

I. sklop: Redne plesne tehnične vaje (od novembra do junija)
torek, sreda, četrtek || sodobna plesna tehnika || 19.00–20.30
torek || balet || 17.00–18.30

II. sklop: Intenzivni vikend delavnici (5 na leto)
Delavnici bosta namenjeni poglobljeni raziskavi giba in bosta potekali kot “ustvarjalni laboratorij” (plesno gledališče, plesna improvizacija in kompozicija..). Izvedeni bosta v letu 2016.


Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je v prvi vrsti namenjen praktičnim vsebinam, ki jih v tovrstni obliki ne pokriva noben drug višješolski ali visokošolski program v Sloveniji. Vsebine: sodobna plesna tehnika, balet, plesna improvizacija in kompozicija, različni somatski pristopi k telesnim tehnikam, delavnice anatomije in analize telesa v gibanju.

Skupno predvideno število ur in oblike:
26 tednov x 3 dni x 2 šolski uri = 156 ur sodobne plesne tehnike
26 tednov 1× tedensko 2 šolski uri = 52 ur baleta
2 vikenda delavnic, vsaka po 12 ur  = 24 ur – vikend delavnici
SKUPAJ: 232 ur

Program omogoča vodeno, kontinuirano, kakovostno in sistematično delo z mladimi, ki si želijo profesionalne kariere na področju sodobnega plesa, se želijo dodatno izobraziti in izpopolniti svoje plesnotehnično znanje ali si prizadevajo za vzdrževanje plesnotehnične kondicije. Program izvaja SVŠGL s partnersko podporo zavoda Emanat.

LOKACIJA: Program  bo potekal na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani.

ZAKLJUČEK:Ob zaključku pilotskega programa Praktikum sodobne plesne umetnosti bo predstavitev v obliki krajše predstave ali dela v nastajanju. Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o opravljanjem programu z navedenim številom ur in predmeti. 

CENIK

Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je samoplačniški, a je zastavljen kot preizkusni teritorij za oblikovanje najustreznejše oblike nadaljnjega izobraževanja.
Celoletna šolnina: 600 eurov (plačilo možno v enkratnem znesku ali v sedmih obrokih: prvi obrok 150€ in 6 obrokov po 75€)
Kartica za 10 obiskov: 65 eurov (kartica velja za tekoče šolsko leto)
Vikend delavnica: 50 eurov

 
Začetek programa Praktikum sodobne plesne umetnosti bo v torek 3.11.2015 ob 19 uri z priznanim koreografom in pedagogom Matijo Ferlinom. Zaželjene čimprejšnje elektronske prijave na zgornji elektronski naslov, kjer boste dobili nadaljnja navodilo o vpisu.
Vabljeni!

VEČ INFORMACIJ:

MAJA DELAK (telefon: 031 311 079)
PETRA PIKALO (telefon: 031 283 743)
Elektronski naslov: praktikum.svsgl@gmail.com

Povezave

SVŠGL >>

SLIKE

DOKUMENTI